2020. május 26. kedd

NYELVTAN – 6. osztály

1 feladat

A névszók felsorolása

főnév

melléknév

számnév

névmás

2  feladat

Tulajdonnév fajtái

személynevek

állatnevek,

tárgynevek

földrajzi nevek

csillagászati elnevezések,

intézménynevek,

márkanevek,

(mű)címek,

kitüntetések és díjak elnevezése

3 feladat

számnév fajtái

határozott = például egy, kettő, tíz; vagy

határozatlan = sok, több, elég, kevés stb.

és vannak még:

Tőszámnév

Sorszámnév

Felező számnév

A 10-es szám hatványai