2020. május 28. csütörtök

NYELVTAN – 6. osztály

4.   feladat

Névmások

A NÉVMÁS = a főneveket, a mellékneveket, a számneveket és a határozószókat is helyettesíteni tudja. Van visszautaló, előreutaló, és rámutató szerepe is.

FAJTÁI =

személyes;

visszaható;

kölcsönös;

birtokos;

mutató;

kérdő;

vonatkozó;

határozatlan;

általános.

5   feladat

Birtokos névmások = (főnévi) enyém, tiéd, övé, miénk, tiétek, övék

6   feladat

Névszókhoz járuló jelek

1/ többes szám jele = -k (Ezek a fiúk jók.)

2/ birtoktöbbesítő jel = -i (A könyvei nehezek.)

3/ birtokjel = -é (A könyv Miklósé.)

4/ fokjelek = -bb, leg…bb, legesleg…bb (jobb, legjobb, legeslegjobb)

5/ kiemelő jel = -ik (erősebbik)

6/ birtokos személyjelek (egy birtok) = házam, házad, háza, házunk, házatok, házuk 7/ birtokos személyjelek (több birtok) = házaim, házaid, házai, házaink, házaitok, házaik